Αρχική Πολιτική γουγουγου το τομάρι μας τελεία τζιάρ

γουγουγου το τομάρι μας τελεία τζιάρ

1328
0
gataki
Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν το πολιτικόν κόστος. (Τσικράτης, μεταμοντέρνος φιλόσοφος)

 

Sevlepo800

«Ψ»